PLAZMOFEREZ

MÜALİCƏVİ PLAZMAFEREZ. ALLERGİYA. ALLERGİYANI NECƏ MÜALİCƏ ETMƏK OLAR ?


İnsanın immun sistemi normadan artiq aktivlik göstərəndə allergiya xəstəliyi baş verir...

DAHA ƏTRAFLI

PLAZMAFERZ NƏDİR ? PLAZMAFEREZ — QANIN MÜASİR ÜSULLARLA TƏMİZLƏNMƏSİ

Hələ HİPPOKRAT belə hesab edirdi ki, qan orqanizmin əsas mayelərindən biridir. Onun fikrinə görə “xoşxassəli qan” möhkəm sağlamlığın və “nəcib xüsusiyyətlərin” əsasını təşkil edir...

DAHA ƏTRAFLI

Plazmaferez

Плазмаферез (очищение крови) — метод лечения более 200 заболеваний, в основе которого лежит удаление из организма части плазмы крови с содержащимися в ней вредными веществами, а имен...

DAHA ƏTRAFLI