ELEKTROKARDİOQRAMMA

ELEKTROKARDİOQRAMMANI NECƏ OXUMALI ? EKQ-Nİ NECƏ AÇIQLAMALI?

EKQ nəyi göstərir?
Elektrokardioqraf (EKQ) ürək aktivliyini göstərən və bu orqanın diaqnostikasını aparmağa imkan verən cihazdır. Müayinə zamanı həkim məlumatı əyrilərdən ibarət qrafık halınfda alır...

DAHA ƏTRAFLI

ÜRƏYİN ELEKTROKARDİOQRAMMASI (EKQ) NƏYİ GÖSTƏRİR? XƏSTƏLİKLƏRİN ƏLAMƏTLƏRİ.

Kardioqramma nəyi göstərir ?

EKQ—ürək impulslıarının qrafik yazılışıdır. İnsan ürəyinin öz ritm mənbəi var. Bu mənbə birbaşa sağ qulaqcıqda yerləşir. Bu yer sinus düyünü adlanır. Burdan çıxan impuls sinus impulsu adlanır...

DAHA ƏTRAFLI

ELEKTROKARDİOQRAMMA

Электрокардиограмма (ЭКГ) (electrocardiogram (ECG)) — графическая запись электрических потенциалов, сопровождающих работу сердца, на движущейся бумажной ленте...

DAHA ƏTRAFLI