BİZİM XİDMƏTLƏR

NƏCİSİN ÜMUMİ ANALİZİ. KOPROQRAMMA NƏDİR ?

NƏCİSİN ÜMUMİ ANALİZİ.
KOPROQRAMMA NƏDİR ?
Nəcisin analizi Bakıda BİOMEDSPEKTR tibb mərkəzində aparılır. Əlavə məlumat üçün telefonları ana səhifəmizdən götürə bilərsiniz.
(Анализ кала в Баку произво...

DAHA ƏTRAFLI

MÜALİCƏVİ PLAZMAFEREZ. ALLERGİYA. ALLERGİYANI NECƏ MÜALİCƏ ETMƏK OLAR ?


İnsanın immun sistemi normadan artiq aktivlik göstərəndə allergiya xəstəliyi baş verir...

DAHA ƏTRAFLI

PLAZMAFERZ NƏDİR ? PLAZMAFEREZ — QANIN MÜASİR ÜSULLARLA TƏMİZLƏNMƏSİ

Hələ HİPPOKRAT belə hesab edirdi ki, qan orqanizmin əsas mayelərindən biridir. Onun fikrinə görə “xoşxassəli qan” möhkəm sağlamlığın və “nəcib xüsusiyyətlərin” əsasını təşkil edir...

DAHA ƏTRAFLI

USM–ULTRASƏS MÜAYİNƏSİ NƏDİR ?

Ultrasəs müayinəsi Bakıda BİOMEDSPEKTR tibb mərkəzində aparılır. Əlaqə telefonlarını saytımızın ana səhifəsindən götürə bilərsiniz.

USM. Pasientlər üçün məlumat.
Ultrasəs müayinəsi — bu or...

DAHA ƏTRAFLI

OZONOTERAPİYA

Biomed Spektr Klinikasında ozonoterapiya prosedurası həyata keçirilir.
Ozonoterapiya 1 əsrdən artıq istifadə olunan qeyri-ənənəvi müalicə üsuludur...

DAHA ƏTRAFLI

HİDROKOLONOTERAPİYA

Biomed spektr Tibb Mərkəzi patsiyentlərə hidrokolonoterapiya xidməti göstərilir. 
Hidrokolonterapiyanın effektləri: 
Toksiki maddələr orqanizmdən çıxır və maddələr mübadiləsi pozulmur, bağırsaqlar qidanı yenidən həzm edə ...

DAHA ƏTRAFLI

Girudoterapiya

Zəli ilə müalicə Bakida BİOMEDSPEKTR tibb mərkəzində aparılır.Əlaqə telefonlarını ana səhifədən götürə bilərsiniz.

Гирудотерапия в Баку проводится в медицинском центре ...

DAHA ƏTRAFLI

ZƏLİ İLƏ MÜALİCƏ–GİRUDOTERAPİYA

ZƏLİ İLƏ MÜALİCƏ — QİRUDOTERAPİYA –Bakıda !
Лечение пиявками в Баку!
Bakıda zəli ilə müalicə BİOMEDSPRKTR tibb mərkəzinin mütəxəssisləri tərəfindən aparılır.
Əlaqə telefonlarını ana səh...

DAHA ƏTRAFLI

ELEKTROKARDİOQRAMMANI NECƏ OXUMALI ? EKQ-Nİ NECƏ AÇIQLAMALI?

EKQ nəyi göstərir?
Elektrokardioqraf (EKQ) ürək aktivliyini göstərən və bu orqanın diaqnostikasını aparmağa imkan verən cihazdır. Müayinə zamanı həkim məlumatı əyrilərdən ibarət qrafık halınfda alır...

DAHA ƏTRAFLI

MÜHARİBƏ VETERANLARINA VƏ ŞƏHİD AİLƏLƏRİNƏ GÜZƏŞTLƏR !!!

BİOİMEDSPEKTR tibb mərkəzi müharibə veteranları və şəhid ailələri üçün xüsusi güzəştlər tətbiq edir.

tel– (+994 12) 498 00 65

(+994 12)  596 71 27

(051)  364 16 13

E_mail : biomed_spek...

DAHA ƏTRAFLI