HİDROKOLONOTERAPİYA

Biomed spektr Tibb Mərkəzi patsiyentlərə hidrokolonoterapiya xidməti göstərilir. 
Hidrokolonterapiyanın effektləri: 
Toksiki maddələr orqanizmdən çıxır və maddələr mübadiləsi pozulmur, bağırsaqlar qidanı yenidən həzm edə və mənimsəyə bilirlər.
Orqanizmə cavanlaşdırıcı təsir göstərir.
Bağırsağın normal perstsltikasını pozan şlak yığıntılarının xaric olunması bağırsaqların hərəkət aktivliyini bərpa edir.
Bağırsaq uzun müddət şlakla dolduqda onun ölçüləri dəyişir, atonik olur, diametri böyüyür. Bu zaman qarın böyük, sallaq görünür. Hidro- kolonoterapiya zamanı su ilə olunan yüngül masaj bağırsağın tonusunun artmasına və qarın divarının təbii ölçülərinin bərpasına gətirib çıxarır.
Orqanizmdə hər bir orqan reflektor zonalar vasitəsilə bağırsaqlarla əlaqədardır. Şlakların təmizlənməsi və hidro- masaj bu sahələrin qıcıqlanmasına səbəb olur və müvafiq olaraq bütün orqanizmə təsir edir.
Bağırsağı normal mikroflorası bərpa olunur. Anaerob bakteriyalar məhv edilir.
Xəstə bir proseduradan sonra aşağıdakı effektləri hiss edir.
Xroniki yorğunluq sindromunun itməsi, iş qabiliyyətinin bərpası
Hipertaniyalarda arterial təziqin azalması
Baş ağrılarının azalması 
Yuxunun qaydaya düşməsi 
İştahanın normallaşması 
Qarının ölçülərinin kiçilməsi
Çəkinin 2-5 kq itməsi
Xəstə iki həftədən sonra aşağıdakı effektləri hiss edir:
Metrializm azalması,
Qəbizliyin azalması
Dəri xəstəliklərində dəri simptomlarının itməsi
Allergik xəstəliklərdə simptomların itməsi
Arterial təziqin uzunmüddətli stabil enməsi
Helmentlərin və parazitlərin təmizlənməsi,disbakteriozun itməsi.
Kosmetik effektlər
Dəri və selikli qişanın təmizlənməsi, dəri tonusunun artması, qırışların hamarlanması.
Göstərişlər:
Qəbizlik ishal,meteorizm yaralı kolit zəifləmiş yorğun bağırsaq, parazit invaziyaları, helmintozlar, disbakterioz, dermotozlar, hiper və hipotermiyalar, allergik xəstəliklər, autoimmun xəstəliklər civzələr, artıq çəki, dvertikullar və s.
Əks göstərişlər:
Kəskin iltihabı xəstəliklər, ankaloji xəstəliklər, hamiləlik,qara ciyər və böyrək çatmamazlığı, mədə- bağırsaq qanaxmaları.

Müəllif : Leyla

Fikrinizi bildirin

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>